شیر اتشنشانی وگ امیدگلستان

شیر اتشنشانی وگ امیدگلستان

شیر آتش نشانی وگ نوع مصرف: . اب
مشخصات فنی و طراحی مدل و ابعاد فلنج مطابق با استاندارد 2-1092
EN و چدن مطابق با استاندارد 1691
DIN و چدن خاکستری مطابق با استاندارد 1691
DIN و تست بازرسی نهایی مطابق با استاندارد 12266
EN محافظت در برابر زنگ زدگی • پوشش داخلی و بیرونی شیرها رنگ اپوکسی پودری نوع الکترواستاتیک محدوده کاربرد و حداکثر دمای برای آب ۷۰ درجه سانتیگراد و توزيع و تقسیم آب ، سیستم ضد حریق و اطفاء حریق (نوع A و B) و برداشت آب و آبیاری فضاهای سبز (نوع B)

شیر دفنی وگ امید گلستان

شیر دفنی