شیر خودکار سوپاپی وگ امیدگلستان

شیر خودکار سوپاپی 90 درجه وگ امیدگلستان

شیر خودکار سوپاپی زاویه ای (۹۰ درجه) نحوه عملکرد : برای نصب در حالتی که محور ورودی با محور خارجی بدنه زاویه ۹۰ درجه دارد و فشار کار ۱۰ و ۱۶ اتمسفر و فشار تست1/5 برابر فشار اسمی

• رنگ پودری الکترواستاتیک و حداکثر حرارت مجاز ۱۵۰ درجه سانتیگراد برای CG25

. طبق سفارش ۲۲۰ درجه سانتیگراد برای GGG40 و ابعاد فلنچ ها طبق استاندارد 2501DIN
مشخصات و بدنه و درپوش چدن خاکستری طبق سفارش GGG داکتیل

• پیچ ها طبق استاندارد 931STEEL DIN

• واشر درپوش از جنس نسوز یا گلین گریت

• سیت با نشیمنگاه آب بندی جنس فولاد زنگ نزن 304SS

• توپی جنس فولاد زنگ نزن 304ss

• سوراخ کاری فلنج ها طبق استاندارد 2501DIN و پوشش رنگ کاملا فراگیر به روش الکترواستاتیک 30677DIN و استاندارد تست بر اساس 5208DIN یا 3644ISIRI ایران

شیر خودکار سوپاپی درجه 90 وگ امیدگلستان شیر خودکار سوپاپی 90 درجه وگ امیدگلستان