آرشیو دسته بندی ها: اتصال قابل پیاده

اتصال قابل پیاده

قطعه قابل پیاده یا قطع انبساطی وگ امیدگلستان

قطعه قابل پیاده یا قطع انبساطی وگ امیدگلستان مقدمه اتصالات جداکننده مهاردار یا قطعه قابل پیاده یا قطع انبساطی اتصالات دو فلنجی هستند که امکان تنظیم طولی در سیستم های لوله فلنجی را فراهم می کنند. آنها برای ارائه انعطاف پذیری بیشتر در مراحل برنامه ریزی و نصب سیستم های لوله فلنجی و همچنین برای […]

قطعه قابل انبساطی یا قابل پیاده شدن

اتصال قابل پیاده (قطع انبساطی)

اتصال قابل پیاده چیست؟ اتصال قابل پیاده نقشی تعیین کننده در طراحی و طرح خطوط لوله و شیرآلات دارند. آنها در هنگام نصب و برداشتن مقاطع لوله و شیرآلات کمک اساسی می کنند. بدون اتصال از بین بردن (قطعه قابل پیاده) اتصال طولی ، قرار دادن دریچه دقیقاً در یک قسمت لوله تقریباً غیرممکن است. […]