آرشیو دسته بندی ها: تخصصی

سوئیچ های جیوه ای

سوئیچ جیوه

سوئیچ جیوه کلید جیوه ای یک کلید الکتریکی است که زمانی که مقدار کمی از جیوه فلزی مایع الکترودهای فلزی را برای بستن مدار به هم متصل می کند، مداری را باز و بسته می کند. چندین طرح اصلی مختلف وجود دارد (شیب، جابجایی، شعاعی، و غیره) اما همه آنها قدرت طراحی مشترک کنتاکت‌های سوئیچ […]