آرشیو دسته بندی ها: صنعت

ساخت چشم انداز صنعتی 2022

ساخت چشم انداز صنعتی 2022

ساخت چشم انداز صنعتی 2022 تولیدکنندگان به رشد چشم دوخته اند مشاهده جفت شدن شاخص های اقتصادی مثبت غیرعادی است با چالش های تاریخی کار و زنجیره تامین. اما این خط سیر تولید ایالات متحده در سال 2022 در حال ظهور است از همه گیری بهبود شتاب گرفت 2021 در آستانه انتشار واکسن و افزایش […]