آرشیو دسته بندی ها: لول گیج مغناطیسی

لول گیج مغناطیسی

لول گیج مغناطیسی چیست ؟

لول گیج مغناطیسی چیست ؟   در داخل لوله نشانگر یک نشانگر مغناطیسی سبک وزن یا یک سری پرچم فلزی وجود دارد. نشانگر به صورت مغناطیسی به شناور جفت می شود و با سطح مایع بالا و پایین می رود. این نشانگر به اپراتور اجازه می دهد تا سطح را از فاصله بیش از 100 […]

لول گیج مغناطیسی

شاخص عملکرد سطح یا لول گیج مغناطیسی

نحوه عملکرد شاخص عملکرد سطح یا لول گیج مغناطیسی تعریف شاخص سطح : شاخص عملکرد سطح یا لول گیج مغناطیسی دستگاه هایی هستند که در اندازه گیری سطح مایعات در کاربردهای مختلف صنعتی استفاده می شوند. این دستگاه ها برای تعیین سطح مایع در مخازن ، طبل ها استفاده می شوند. مخازن تحت فشار و […]