آرشیو دسته بندی ها: پرشر سوئیچ

انواع سوئیچ فشار

پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار

پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار – نحوه عملکرد آنها کلیدهای فشار (پرشر سوئیچ) پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار چیست ؟ پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار وسیله ای است که با رسیدن فشار مایع از پیش تعیین شده ، یک تماس الکتریکی را کار می کند. سوئیچ در یک افزایش فشار یا افت فشار از یک […]