آرشیو برچسب: تراپ

تله بخار

تله بخار کوزه ای

تله بخار چیست؟ (دام بخار یا تراپ)   Steam Trap تله های بخار نوعی دریچه اتوماتیک هستند که بدون اجازه خروج بخار ، میعانات (به عنوان مثال بخار متراکم) و گازهای غیر قابل تغلیظ مانند هوا را فیلتر می کند. در صنعت ، بخار به طور منظم برای گرم کردن یا به عنوان نیروی محرکه برای […]