آرشیو برچسب: دنده ای

اتصالات صنعتی

اتصالات صنعتی

اتصالات صنعتی طیف وسیعی از اتصالات صنعتی ارائه شده توسط شامل عناصری است که برای ساخت تاسیسات صنعتی با استفاده از لوله و شیلنگ استفاده می شود ، برای انتقال مواد مایع ، گازی و جامد (رسانه ها) استفاده می شود. این محدوده از طیف متنوعی از کوپلینگ ها ، کوپلینگ های آزاد شونده سریع […]

انواع استاندارد فلنج ها

انواع فلنج ها

انواع استاندارد فلنج ها Standard types of flanges نوع فلنجی که برای کاربرد لوله کشی استفاده می شود ، عمدتا به مقاومت مورد نیاز برای اتصال فلنج بستگی دارد. از فلنج ها ، به عنوان جایگزین اتصالات جوش داده شده ، برای تسهیل عملیات نگهداری استفاده می شود (یک اتصال فلنجی می تواند به سرعت […]

فلنج در تبریز

فلنج لبه دار

فلنج در تبریز انواع مختلف فلنج در تبریز و آذربایجان شرقی فلنج در تبریز :از فلنج ها ، به عنوان جایگزین اتصالات جوش داده شده ، برای تسهیل عملیات نگهداری استفاده می شود (یک اتصال فلنجی می تواند به سرعت و به راحتی برچیده شود). انواع مختلف فلنج های رایج در بازار فلنج گردن  دار […]