آرشیو برچسب: دوروزنه

شیر هوای تک محفظه وگ امیدگلستان

لوگو بازرگانی جهان فولاد سبزچی

شیر هوای تک محفظه وگ امیدگلستان شیر هوای تک محفظه دو روزنه و تک روزنه) نحوه عملکرد و عمل هوادهی و تخلیه هوا به شکل خودکار در خطوط اصلی و تغذیه صورت میگیرد • عبور سیال بطور مستقیم باعٹ عملکرد شیر هوا می شود و حفاظت در مقابل خورندگی و سطوح داخل و خارج شیر […]