آرشیو برچسب: ساکت

فلنج لبه دار

فلنج در تبریز

فلنج در تبریز انواع مختلف فلنج در تبریز و آذربایجان شرقی فلنج در تبریز :از فلنج ها ، به عنوان جایگزین اتصالات جوش داده شده ، برای تسهیل عملیات نگهداری استفاده می شود (یک اتصال فلنجی می تواند به سرعت و به راحتی برچیده شود). انواع مختلف فلنج های رایج در بازار فلنج گردن  دار […]