آرشیو برچسب: سوزنی

شیر فلکه سوزنی یا سوپاپی وگ امیدگلستان

لوگو بازرگانی جهان فولاد سبزچی

شیر فلکه سوزنی یا سوپاپی وگ امیدگلستان شیر فلکه سوپاپی (سوزنی) . طول فلنج تا فلنج براساس  3202F1DIN و فشار کار: ۱۰ و ۱۶ اتمسفر و فشار تست:1/5 برابر فشار اسمی • رنگ پودری الکترواستاتیک و حداکثر حرارت ۲۳۰ درجه سانتیگراد: چدن داکتیل PN16 و ابعاد فلنج ها طبق استاندارد 2501DIN و حداکثر حرارت ۱۵۰ […]

شیر فلکه سوزنی وگ امیدگلستان

لوگو بازرگانی جهان فولاد سبزچی

شیر فلکه سوزنی 90 درجه وگ امیدگلستان شیرفلکه سوزنی زاویه ای (۹۰ درجه) نحوه عملکرد : برای نصب در حالتی که محور ورودی با محور خارجی بدنه زاویه ۹۰ درجه دارد و فشار کار ۱۰ و ۱۶ اتمسفر و فشار تست 1/5برابر فشار اسمی و رنگ پودری الکترواستاتیک و حداکثر حرارت مجاز ۱۵۰ درجه سانتیگراد […]