آرشیو برچسب: سیالات

مایعات صنعتی

انواع مختلف مایعات صنعتی و کاربردهای آنها

انواع مختلف مایعات صنعتی و کاربردهای آنها مایعات صنعتی را می توان به عنوان ترکیباتی مانند روغن و گریس که در محیط صنعتی استفاده می شوند ، تعریف کرد. آنها معمولاً با هدف اصلی کاهش سایش ابزار و همچنین کاهش اصطکاک و صحافی استفاده می شوند. در برخی موارد ، می توان از مایعات برای […]