آرشیو برچسب: شیر فشار شکن

شیر فشار شکن و شیر اطمینان

شیر فشار شکن

مقدمه ای بر شیرهای فشار شکن یا تسکین فشار    Pressure Relief Valve سوپاپ های کاهش فشار شیر فشار شکن وسیله ای ایمنی است که برای محافظت از یک مخزن تحت فشار یا سیستم در هنگام بروز فشار بیش از حد طراحی شده است. یک رویداد فشار بیش از حد به هر شرایطی گفته می […]