آرشیو برچسب: شیز پی ان 10

شیرفلکه کشویی زبانه برنجی وگ امیدگلستان

شیر کشویی پی ان 10

شیرفلکه کشویی زبانه برنجی وگ امیدگلستان شیرفلکه کشویی زبانه برنجی وگ امیدگلستان و طراحی براساس 3352 DIN و استاندارد 3363 / 10 PN و طول فلنج تا فلنج DIN 3202F4 شیرفلکه کشویی زبانه برنجی وگ امیدگلستان مشخصات و بدنه و درپوش چدن خاکستری GG25 : سرفلکه باز و بست آلومینیوم دایکاست و مهره شش گوش […]