آرشیو برچسب: قیمت لول گیج مغناطیسی

شاخص عملکرد سطح یا لول گیج مغناطیسی

نشانگر سطح مغناطیسی

نحوه عملکرد شاخص عملکرد سطح یا لول گیج مغناطیسی تعریف شاخص سطح : شاخص عملکرد سطح یا لول گیج مغناطیسی دستگاه هایی هستند که در اندازه گیری سطح مایعات در کاربردهای مختلف صنعتی استفاده می شوند. این دستگاه ها برای تعیین سطح مایع در مخازن ، طبل ها استفاده می شوند. مخازن تحت فشار و […]