آرشیو برچسب: نحوه آبیاری در زمستان

اطلاعات عمومی در مورد سیستم های جانبی سیستم آبیاری

اطلاعات عمومی در مورد سیستم های جانبی سیستم آبیاری

اطلاعات عمومی در مورد سیستم های جانبی سیستم آبیاری “جانبی” همان چیزی است که ما لوله ها یا لوله هایی را می نامیم که بین شیر روشن / خاموش و سر آبپاش قرار دارند. به عنوان مثال ، اگر از شیرهای برقی اتوماتیک استفاده می کنید ، لوله های بین سوپاپ ها و سر آبپاش […]