آرشیو برچسب: یکطرفه دریچه ای

نحوه کار شیر یکطرفه

انواع یکطرفه

نحوه کار شیر یکطرفه یا شیر خودکار (سوپاپ چک) شیر های یکطرفه به طور کلی برای جلوگیری از برگشت جریان هوا یا آ ب در خطوط لوله نصب می شوند. سوپاپ چک اساساً یک شیر یک طرفه است که در آن جریان می تواند آزادانه یک طرفه کار کند ، اما اگر جریان چرخش پیدا […]