آرشیو برچسب: یکطرفه

نحوه کار شیر یکطرفه

انواع یکطرفه

نحوه کار شیر یکطرفه یا شیر خودکار (سوپاپ چک) شیر های یکطرفه به طور کلی برای جلوگیری از برگشت جریان هوا یا آ ب در خطوط لوله نصب می شوند. سوپاپ چک اساساً یک شیر یک طرفه است که در آن جریان می تواند آزادانه یک طرفه کار کند ، اما اگر جریان چرخش پیدا […]