آرشیو دسته بندی ها: فلنج ها

فلنج ها رابط هایی برای اتصال دو قطعه یا خط لوله به هم هستند

انواع استاندارد فلنج ها

انواع فلنج ها

انواع استاندارد فلنج ها Standard types of flanges نوع فلنجی که برای کاربرد لوله کشی استفاده می شود ، عمدتا به مقاومت مورد نیاز برای اتصال فلنج بستگی دارد. از فلنج ها ، به عنوان جایگزین اتصالات جوش داده شده ، برای تسهیل عملیات نگهداری استفاده می شود (یک اتصال فلنجی می تواند به سرعت […]

فلنج در تبریز

فلنج لبه دار

فلنج در تبریز انواع مختلف فلنج در تبریز و آذربایجان شرقی فلنج در تبریز :از فلنج ها ، به عنوان جایگزین اتصالات جوش داده شده ، برای تسهیل عملیات نگهداری استفاده می شود (یک اتصال فلنجی می تواند به سرعت و به راحتی برچیده شود). انواع مختلف فلنج های رایج در بازار فلنج گردن  دار […]